Vážení, dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali, že společnost MDgK - plus, spol. s r.o., IČ 47910038, člen skupiny vaselaboratore.group změnila s účinností od 24.3.2023 sídlo společnosti a místo poskytování svých služeb.

Nové sídlo společnosti a místo poskytování zdravotnických služeb:
Havránkova 49/66,
619 00 Brno - Dolní Heršpice

V pondělí 13.3.2023 budou z důvodu výměny hlavního biochemického analyzátoru v laboratoři v Uherském Brodě prodlouženy doby zpracování vzorků. U vzorků přijatých v laboratoři do 10 hodin budou výsledky vydány v obvyklou dobu, u vzorků pro stanovení ze séra přijatých po této době budou výsledky vydány zlínskou laboratoří v odpoledních hodinách anebo brodskou laboratoří následující den ráno. V tuto dobu nebudeme schopni zpracovávat vzorky séra v režimu statim – výsledek do 60 minut.

Toto opatření se týká pouze vzorků séra, stanovení krevních obrazů, koagulací a močí nebude dotčeno.

Za případné komplikace se předem omlouváme.


 
Chcete vědět jakou máte krevní skupinu (AB0 a Rh faktor) ?! Neváhejte a zastavte se v některém z našich odběrových míst.

Více informací viz PDF letáček ke staženíPrávě vyšlo další vydání Laboratorních novin skupiny laboratoří www.vaselaboratore.group

S obsahem novin se můžete seznámit zde.


S platností od 7.9. 2022 rušíme v laboratoři průtokové cytometrie a imunologie vyšetření Atopického profilu 3 z důvodu ukončení výroby. Obdobné spektrum testovaných alergenů najdete v Pediatrickém profilu smíšeném.

Děkujeme za pochopení.


 
Vážená paní doktorko, pane doktore,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na společnou akci ČLK Uherské Hradiště a společnosti MZ-BIOCHEM s.r.o., člen skupiny vaselaboratore.group

Právě vyšlo další vydání Laboratorních novin skupiny laboratoří www.vaselaboratore.group

S obsahem novin se můžete seznámit zde.


K dnešnímu dni byl kompletně spuštěn nový e-shop na adrese: shop.vaselaboratore.group na kterém si můžete vybrat z nabídky připravených programů (odborně zaměřené „balíčky“) či si za určitých podmínek můžete sestavit, např. na doporučení odborných lékařů, balíček vyšetření přímo pro Vás na míru.

Současně u jednotlivých předpřipravených balíčků lze zvolit prodej ve formě voucherů.


Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny