Sídlo společnosti:
MZ - BIOCHEM, s.r.o.
U Lomu 638
760 01 Zlín
IČO: 469 73 192
Předmět činnosti: laboratorní vyšetření v klinické biochemii a hematologii

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7449Vedení společnosti:
RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., LL.M., jednatel
Tel: 571 666 998
E-Mail: loucky [AT] vaselaboratore [DOT] cz

Asistentka:
Mgr. Eva Mazáčová
Tel. 571 666 994, 601 575 237
E-mail: mazacova [AT] mz-biochem [DOT] cz

Vedoucí laboratoře:
Mgr. Jana Janatová
Tel.: 601 575 236
E-mail: janatova [AT] mz-biochem [DOT] cz

Zástupce vedoucího laboratoře, manažer kvality:
RNDr. Lenka Vilímková, Ph.D.
Tel.: 702 248 418
E-mail: vilimkova [AT] mz-biochem [DOT] cz


Pracoviště Uherské Hradiště

Adresa: Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 571 666 136
mobil: 725 988 449

Pracoviště Uherský Brod

Adresa: Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
telefon: 571 666 149
mobil: 725 988 448
telefon odběrová místnost: 571 666 128

Odběrová místa skupiny Vaše laboratoře:

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny