Zásadní poučení před odběrem dává lékař (žadatel o vyšetření).

Pokyny pro pacienta – příprava na odběr krve

 • Spolehlivost výsledků laboratorních analýz závisí také na přípravě pacienta před odběrem.
 • Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční směně.
 • Nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění jak 8 hodin je nedostatečné. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná a velmi sladká jídla.
 • Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje.
 • Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka).
 • Je doporučeno, aby byl pacient před odběrem v klidu.
 • Některá laboratorní vyšetření vyžadují speciální přípravu, dodržování diety, omezení některých potravin. Pro tyto účely jsou vypracovány zvláštní pokyny, které naleznete v laboratorní příručce.

Pokyny pro pacienta – příprava na odběr moče

 • Při vyšetřování ranní moče se odebírá střední proud moče po omytí zevního genitálu.
 • Zkumavka musí být označena nálepkou se jménem a celým rodným číslem.
 • Při sběru moče pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. V okamžiku započetí sběru moče se pacient naposledy vymočí do mísy (mimo sběrnou nádobu), v okamžiku ukončení sběru moči se pacient naposledy vymočí do sběrné nádoby. Po dobu sběru moči by měla být sběrná nádoba uchovávána v chladu a temnu.
 • Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny